ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

აკადემიური კალენდარი


2019-2020 სასწავლო წელი 

შემოდგომის  სემესტრი


2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:


სააუდიტორიო მეცადინეობები                             23 სექტემბერი – 11 იანვრის ჩათვლით
შუალედური გამოცდა 11 ნოემბრიდან - 16 ნოემბრის ჩათვლით       
შუალედური გამოცდის აღდგენა  06 იანვრიდან - 11 იანვრის ჩათვლით (მე-16 კვირას)
დასკვნითი გამოცდები 13 იანვრიდან - 25 იანვრის ჩათვლით
დამატებითი გამოცდები 27 იანვრიდან - 08 თებერვლის ჩათვლით

 

უქმე დღეები:

14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა

23 ნოემბერი - გიორგობა

საშობაო არდადეგები - 1 და 2 იანვარი

7 იანვარი - შობა

19 იანვარი - ნათლისღება

 
სასარგებლო ბმულები