ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

აკადემიური კალენდარი


2018-2019 სასწავლო წელი 

გაზაფხულის  სემესტრი


2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:


სააუდიტორიო მეცადინეობები                   25 თებერვალი – 15 ივნისის ჩათვლით
შუალედური გამოცდა 15 აპრილიდან  - 20 აპრილის ჩათვლით       
შუალედური გამოცდის აღდგენა 10 ივნისიდან  - 15 ივნისის ჩათვლით
დასკვნითი გამოცდები 17 ივნისიდან - 29 ივისის ჩათვლით
დამატებითი გამოცდები 01 ივლისიდან - 13 ივლისის ჩათვლით

 

უქმე დღეები:

8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე

26.04 -29.04 ჩათვლით - აღდგომის კვირეული

9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე

 
სასარგებლო ბმულები