ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი, ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი. 2006 წელს თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, ქალბატონი თამარი არის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, კვალიფიკაციით ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი. 1993 წლიდან დღემდე მუშაობს კანისა და ვენსნეულებათა ეროვნულ ცენტრში ექიმი დერმატოლოგის თანამდებობაზე. 1996 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას სხვადასხვა უნივერსიტეტების მედიცინის ფაკულტეტებზე. არის 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ასევე წარმატებით მონაწილეობს სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებსა და გრანტებში. არის ევროპის დერმატოლოგთა ასოციაციის წევრი, საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის წევრი, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს წევრი, წიგნის „დიდი საოჯახო ენციკლოპედია“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.  2013 წლიდან დღემდე მუშაობს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე.

 

ფილოლოგიის დოქტორი, თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 1985 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი და ამავე წელს ჩაირიცხა საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტურაში. 1989 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია. ამავე წლიდან დღემდე მუშაობს ამ ინსტიტუტში. 1990-1997 წლებში მუშაობდა სულხან-საბა ორბელიანის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტში დოცენტის თანამდებობაზე. 2000-2004 წლებში მუშაობდა საქ. ენის სახელმწიფო პალატაში სამმართველოს უფროსის მოადგილედ. გამოქვეყნებული აქვს 100-ზე მეტი ნაშრომი (მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები, ლექსიკონები, სასაუბროები, სტატიები).

 

დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2011 წელს, მინიჭებული აქვს ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის კვალიფიკაცია საფინანსო და საბანკო საქმის სპეციალობით, ამასთანავე მაგისტრის ხარისხი სადაზღვეო საქმეში. 2018 წელს დაიცვა დისერტაცია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში თემაზე „ჯანდაცვაში არსებული რისკების პრევენციის მოდელები“ და მიენიჭა ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის ხარისხი. გავლილი აქვს ტრენინგ კურსები ინტერაქციული სწავლების მეთოდებში აკადემიური პერსონალისათვის. მონაწილეობა აქვს მიღებული მეწარმეობის სწავლების ზოგადი მოდულის შემუშავებაში. 2019 წლის იანვრიდან მუშაობს სსიპ საპენსიო სააგენტოში (მონაწილეთა მომსახურების განყოფილებაში). არის 6 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი და მუშაობს ჯგუფურ სახელმძღვანელოს პროექტზე.

 

ეკონომიკის დოქტორი. წარჩინებით დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ეკონომიკის ფაკულტეტი სპეციალობით წარმოების ეკონომიკა და მართვა. მინიჭებული აქვს ეკონომისტის კვალიფიკაცია. 2009 წელს დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი ეკონომიკაში. გაიარა UNDP-ს სასწავლო ცენტრისა და ERASMUS +PROJECT PRINTeL-ის ტრენინგ კურსები. 2000-2013 წლებში მუშაობდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროში და იკავებდა სხვადასხვა თანამდებობას. 2017 წლიდან მუშაობს თჰსუ-ში ასისტენტ პროფესორად ეკონომიკის მიმართულებით. ასევე მუშაობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტში ასოცირებულ პროფესორად. მიღებული აქვს მონაწილეობა კონფერენციებში და არის ოთხი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

 
სასარგებლო ბმულები