ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

სამართლის დოქტორი, პროფესორი. 2006 წლიდან დღემდე ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობას კერძო სამართლის მიმართულებით სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 2003-2019 წლებში მუშაობდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში წამყვან პოზიციებზე. 1999-2004 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაესსა და ქ. თბილისის საოლქო სასამართლოებში. გამოქვეყნებული აქვს 20-მდე სამეცნიერო სტატია „საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართლის“ თემტიკაზე როგორც ქართულ, ისე საერთაშორისო ჟურნალებში. არის საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების რეცეზენტი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი. მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციასა და ფორუმში, მათ შორის ევრაზიის მულტიდისციპლინარულ და ქართულ-ავსტრიულ კონფერენციებში.  გავლილი აქვს თეორიულ-პრაქტიკული სასწავლო ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის პროფესიული განვითარების შრომის საერთაშორისო სოლიდარობის ცენტრის (აშშ) ეგიდით - ლიდერთა გადამზადების კურსები. არჩეული იყო საქართველოს გაერთიანებული პროფესიული კავშირების თავმჯდომარის მოადგილედ, იმავდროულად ხელმძღვანელობდა საერთო სასამართლოების პროფესიულ კავშირს. ლიდერის სტატუსით უძღვებოდა შრომის საერთაშორისო სოლიდარობის ცენტრის (აშშ) - ტრენერთა გადამზადების კურსებს როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მოწვული სტუმრის სტატუსით პერიოდულად მონაწილეობს სატელევიზიო გადაცემებში, სამართლის თემატიკის კუთხით. მიღებული აქვს საპატიო სიგელები და საერთაშორისო სერტიფიკატები. დაჯილდოებულია საქართველოს პრეზიდენტის ღირსების ორდენით.

 

1985 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდილი ფაკულტეტი. 1995 წლიდან არის იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი. თსუ-ს იურიდილი ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი. საქართველოს ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. მონაწილეობდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შემუშავებაში და არის თანაავტორი (მუხ: 581-606). არის 30-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. 1998-2007 წლებში იყო თსუ-ს კახეთის მხარის (სიღნაღის) ფილიალის იურიდილი ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.


მინიჭებული აქვს  სამართლის დოქტორის  აკადემიური ხარისხი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ. სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა სისხლის სამართლის მიმართულებით სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. წლების განმავლობაში იყო სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაცია-აკრედიტაციის ექსპერტი. არის სამეცნიერო სტატიებისა და  მონოგრაფიის ავტორი.

 

დამთავრებული აქვს თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტი და ასპირანტურა. დაცული აქვს საკანდიტატო დისერტაცია სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით. მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში სხვადასხვა თანამდებობაზე. კითხულობდა ლექციებს თსუ-სა და იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით, 2006 წლიდან დღემდე კითხულობს ლექციების კურსს კერძო სამართლის მიმართულებით საქართველოს უნივერსიტეტსა და კავკასიის უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში, ასევე სულხან-საბას უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში. არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. არის თხუთმეტამდე სამეცნიერო სტატიის, ერთი მონოგრაფიისა და ბროშურის ავტორი, რამდენიმე მონოგრაფიის რედაქტორი და რეცენზენტი. კერძო სამართლის მიმართულებით სამი დოქტორანტის ხელმძღვანელი, ორმოცდაათამდე სადიპლომო და დოქტორანტთა სასემინარო ნაშრომის ხელმძღვანელი. ერთი სადოქტორო და სამი საკანდიდატო დისერტაციის ექსპერტი,  ორი საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი, მონაწილეობა აქვს მიღებული ხუთამდე საერთაშორისო–სამეცნიერო და პრაქტიკულ კონფერენციაში. საადვოკატო ბიურო ნადიბაიძე და პარტნიორების დამფუძნებელი, ადვოკატი და ხელმძღვანელი.  

 

მინიჭებული აქვს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ სხვადასხვა პერიოდში მუშაობდა პროკურატურის, კონტროლის პალატისა და იუსტიციის სამინისტროს სტრუქტურებში საჯარო თანამდებობებზე. სამეცნიერო და პედაგოგიური სამუშაოს პარალელურად სსიპ "განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრ"-ში ახორციელებს საექსპერტო საქმიანობას. ეკავა აკადემიური თანამდებობა სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. არის 25-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.


1991-1996 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა სახელმწიფოს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის საკადრო პოლიტიკის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსად, სასაზღვრო პოლიციის საკადრო საკითხთა სამმართველოს უფროსად, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსად, სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსად. 2014 წლიდან დღემდე სასაზღვრო პოლიციის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე. მინიჭებული აქვს: სახელმწიფო სამხედრო წოდება რეზერვის პოლკოვნიკი, წოდება საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის პოლკოვნიკი.

 

 
სასარგებლო ბმულები