ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

ლაშა კუპატაძე - მინიჭებული აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი; 2015 წელს დაამთავრა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, სპეციალიზაცია - ბიზნესის ადმინისტრირება; გავლილი აქვს ბუღალტრული აღრიცხვისა და საბუღალტრო პროგრამა ორისის, ასევე საოფისე პროგრამების შემსწავლელი კურსები; 2009 წელს მუშაობდა შპს „ინტერნეიშენალ ტიფლის გრუპი“-ის IT ოპერატორად; 2010-2011 წლებში იყო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველოს სპეციალისტ/სტაჟიორი; 2011 წელს მუშაობდა ტოტალიზატორ „კრისტალბეთი“-ის მენეჯერად; 2011 წლის ივლისიდან დღემდე არის სსიპ სსსტც "დელტა"-ს შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ტექნიკური კონტროლის სპეციალისტი; 2016 წლის თებერვლიდან არის თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი;


 

ანი ნაჭყებია - მინიჭებული აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი; 2011 წელს ჩაირიცხა და 2015 წელს დაამთავრა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, სპეციალიზაცია - ბიზნესის ადმინისტრირება; 2014-2015 სასწავლო წელს იყო თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტიპენდიანტი; მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ სტუდენტურ სამეცნიერო და კვლევით კონფერენციებში, როგორიცაა ტურიზმის ბიზნესის როლი და მნიშვნელობა საქართველოს ეკონომიკაში, რელიგიური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და ა.შ. 2014 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში იყო სს პრივატბანკის სტაჟიორი; 2016 წლის აპრილიდან არის ბანკ რესპუბლიკას მოლარე-ოპერატორი

 

 


 

ნათია ღერკენაშვილი - მინიჭებული აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი; 2013 წელს ჩაირიცხა და 2017 წელს დაამთავრა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, სპეციალიზაცია - ბიზნესის ადმინისტრირება; 2016-2017 სასწავლო წელს იყო თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტიპენდიანტი; 2018 წლის სექტემბრიდან დღემდე მუშაობს შპს აუდიტორულ ფირმა „ორბში“ ბუღალტრის თანაშემწედ.

 

 

 

 

 


 
სასარგებლო ბმულები