ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

თჰუ ბიბლიოთეკა

მუშაობს ყოველდღე 9:00 საათიდან 20:00 საათამდე

გარდა კვირა დღისა და საქართველოს შრომის კოდექსით განსაზღვრული უქმე დღეებისა

 

ბიბლიოთეკის უფროსი - ნანა ბარნაბიშვილი - (+995) 599 97 39 06 / nbarnabishvili@thu.edu.ge
ბიბლიოთეკარ-კონსულტანტი - მზია მაჩხოშვილი - (+995) 593 76 07 62 / mmachkhoshvili@thu.edu.ge

 
სასარგებლო ბმულები