ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი  თანამშრომლობს  შემდეგ  უნივერსიტეტებთან და კვლევით ცენტრებთან მეცნიერების, ტექნოლოგიის, განათლებისა და კვლევების მიმართულებით:

 

მიკოლას რომერის უნივერსიტეტი  

ინსუბრიის უნივერსიტეტი  

რუმინეთის პიტესტის უნივერსიტეტი  

ლატვიის უნივერსიტეტი  

განათლებისა და სამეცნიერო ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი  

ლიტვის შიაულიაის უნივერსიტეტი  

ევროაზიური ღია უნივერსიტეტი  

DMEDICAL-ს უნივერსიტეტი  

 
სასარგებლო ბმულები