ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

საუნივერსიტეტო გაცვლითი პროგრამები

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევა სწავლების მიზნით გაემგზავროს უნივერსიტეტის პარტნიორ უნივერსიტეტებში. 

  

ინფორაცია დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობის შესახებ

 

უნივერსიტეტის მიზანია სტუდენტების მუდმივი ინფორმირება საზღვარგარეთ სასწავლებლად უნივერსიტეტისა და სხვა ორგანიზაციების/ფონდების მიერ გამოცხადე­ბული გრანტებისა და სტიპენდიების შესახებ. შესაბამისად, მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია ინფორმაცია დაფინანსებების მოპოვების შესაძლებლობის შესახებ.

 

http://mes.gov.ge/content.php?id=218&lang=geo (მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისათვის)

http://www.irex.ge
http://www.americancouncils.ge
http://daad.or.ge
http://www.ccf-tbilisi.ge/
http://web.ceu.hu/crc/

http://www.osgf.ge

www.cie.ge
www.study-in-europe.org
www.mastersportal.eu
http://georgien.boell-net.de/web/124.html
http://www.britishcouncil.org/ge
http://www.delgeo.ec.europa.eu
http://www.erasmus-stereotype.eu 
http://www.georgia.usembassy.gov
http://ec.europa.eu/education/erasmus-mundus 
http://www.scholarships-links.com/
http://www.eecalink.eu/?cat=home
http://www.tempus.ge/
http://www.distancelearningportal.com
http://www.studyportals.eu
http://www.scholarshipportal.eu/#basic

 
სასარგებლო ბმულები