ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის მართვის ორგანოებია: სტუდენტთა საერთო კრება, რომელიც ირჩევს სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტსა და ფაკულტეტების სტუდენტთა პირდაპირპროპორციულად - სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოს, 20 წევრის შემადგენლობით.


სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭო არჩეულ იქნა 2018 წლის 30 ოქტომბერს და მისი უფლებამოსილების ვადა განსაზღვრულია 2020 წლის 30 ოქტომბრამდე.

 

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტია გიგა ზოიძე.

სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტია ვლადიმერ ოგანეზოვი.

 

სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოს შემადგენლობა:


სამართლის ფაკულტეტი


1. ვლადიმერ ოგანეზოვი

2. მარიამ ზარიძე

3. მაია ქიშმარეია

4. ნიკა ღვამბერია

5. ამბაკო სორდია

 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი


1. ნაზი ბებნაძე

2. ლაშა ჩიბურდანიძე

3. ვლადიმერ გელოვანი

4. ირაკლი სარსევანიძე

5. ანნა ლობჟანიძე

ჯანდაცვის ფაკულტეტი


1. მაია ჯანელიძე

2. ლაშა ივანიძე

3. გიგა ზოიძე

4. თეონა კაპანაძე

5. დაიანა ჩხაიძე

 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი


1. ნათელა გადიმოვი

2. მირანდა დაბრუნდაშვილი

3. ავთანდილ ზარიძე

4. ანა ლეკვეიშვილი

5. რატი ქიტოშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება  

 

გიგა ზოიძე - 2015 წლიდან სწავლობს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტზე, სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე. აგრეთვე არის ამავე უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს წევრი. ასევე, ორგანიზაციის RADIX სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯგუფის აქტიური მხარდამჭერი. მონაწილეობა აქვს მიღებული რამდენიმე საერთაშორისო კონფერენციაში, მათ შორისაა „თანამედროვე მედიცინა“ და „ახალგაზრდა სტომატოლოგთა საერთაშორისო ფორუმი“. მისი სტატიები გამოქვეყნებულია თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ საერთაშორისო კონფერენციის კრებულში. ამასთანავე, გიგა აქტიურად მონაწილეობს ტრენინგებსა და საჯარო ლექციებში, როგორებიცაა „საერთაშორისო სამიტი - სტომატოლოგია და ინტეგრირებული მედიცინა“, „ რეგენერაცია პერიოქირურგიისა და იმპლანტოლოგიაში“, „შემოქმედებითი კლასტერების ეკოსისტემის განვითარება“, „შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება“ და ა.შ. გიგა აქტიურადაა ჩართული სტუდენტურ ცხოვრებაში და მონაწილეობას იღებს მრავალი პროგრესული და მოწინავე იდეის განხორციელებაში.

 
სასარგებლო ბმულები