ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:

 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:

 

1. ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე:

 

1.1. ირმა ბარბაქაძე - ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება – ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა- ქართული ფილოლოგია/ქართული ენა);

 

2. ეკონომიკის, ბიზნესია და მართვის ფაკულტეტზე:

 

2.1. ზვიადი ვეკუა - ასისტენტ-პროფესორი (მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება, დარგი/სპეციალობა- ეკონომიკა);

 

3. ჯანდაცვის ფაკულტეტზე:

 

3.1. თამარ მინდაძე - ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება–ჯანდაცვა, დარგი/სპეციალობა - ორთოდონტია);

 

3.2. ნანა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება – ჯანდაცვა, დარგი/სპეციალობა - ქირურგიული სტომატოლოგია);

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები