ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

შეიძინე ცოდნა  საუკეთესო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე  და გახდით საუკეთესო სტუდენტი!

 

✔ სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებრლო პროგრამა 2018 წლის დეკემბრიდან აკრედიტებულია  7 წლის ვადით უპირობოდ  და ფინანსდება სახელმწიფო გრანტით;

✔ თქვენს მიერ მოპოვებული სახელმწიფო სასწავლო გრანტი გადმოგყვებათ ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში;

✔ ისარგებლეთ უნივერსიტეტში არსებული გრანტით, ფინანსური შეღავათებითა და სტიპენდიებით;

✔გადაიხადეთ  ინდივიდუალური გრაფიკით, მიიღეთ გარკვეული პირობების არსებობისას სხვადასხვა სახის შეღავათებით.

✔ დასაქმებული სტუდენტები, სპორცმენები და ხელოვანი ადამიანები ისარგებლებთ მოქნილი და თქვენთვის ხელსაყრელი გრაფიკითა და ხელშეწყობით;

✔ მიიღეთ ცოდნა საუკეთესო პროფესორებთან, უცხოელ ლექტორებთან, პრაქტიკოსებთან: მოქმედ მოსამართლეებთან პროკურორებთან,  ადვოკატებთან;

✔ ისარგებლეთ შესანიშნავი ბიბლიოთეკით, უახლოესი ლიტერატურით და საერთაშორისო ბაზებით;

✔ მიიღეთ მონაწილეობა უცხოეთში გაცვლით პროგრამებსა და საზაფხულო სკოლებში;

✔ გაიარეთ პროფესიული პრაქტიკა  სახელმწიფო დაწესებულებებში (მერია, სასამრთლო, პროკურატურა, ადვოკატურა, ნოტარიუსთა პალატა და სხვა;

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები