ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

სტუდენტური კონფერენცია თემაზე: „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“


კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ბაკალავრიატის საფეხურის ყველა კურსის სტუდენტებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ადგილობრივი და საერთაშორისო ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროში აქტუალური პრობლემების/გამოწვევების შესწავლითა და კრიტიკული ანალიზით, აგრეთვე არსებული ტენდენციებისა და სამომავლო პერსპექტივების გამოვლენის საკითხებით.


კონფერენცია ჩატარდება 2019 წლის 30 მაისს.


კონფერენციის სამუშაო ენაქართული და რუსული 


სრული ტექსტი: 4-6გვერდი (თავფურცელის ჩათვლით);
შრიფტი: Sylfaen; 
ხაზებს შორის დაშორება -1.5; 
შრიფტის ზომა-12
არჩეული თემის ავტორები კონფერენციაზე წარადგენენ მაქსიმუმ 15 წუთიან პრეზენტაციას. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ გაიმართება დისკუსიაგანხილული თემის გარშემო. კონფერენციის ბოლოს, ჟიურის მიერ აირჩევა 3 საუკეთესო მომხსენებელი, რომლებიც დასაჩუქრდებიან სიმბოლური საჩუქრებით. ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი.

 

https://goo.gl/forms/pnaF03imS2x77Mkp2

 


Студенческая конференция на тему: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА


В конференции могут принять участие студенты всех курсов бакалавриата, которые заинтересованы в изучении и критическом анализе проблем местной и международной экономики и бизнеса, а также в выявлении существующих тенденций и перспектив на будущее.


Конференция состоится 30 мая 2019 г.


Рабочие языки Конференции: грузинский и русский


Полный текст: 4-6 страниц (включая обложку);

Шрифт: Sylfaen;

Расстояние между линиями -1,5;

Размер шрифта -12

Авторы выбранных тем представят 15-минутную презентацию на конференции. После каждого доклада будут дискуссии вокруг обсуждаемой темы. В конце конференции жюри будет выбирать трёх лучших участников, которые будут награждены символическими подарками. Все участники будут награждены сертификатами.

 

Желающие принять участие, пожалуйста, заполните заявку:

https://goo.gl/forms/pnaF03imS2x77Mkp2

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები