ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“. 1-2 ნოემბერი, 2019


კონფერენციის ჩატარების ვადები:
15 სექტემბერი, 2019 – სტატიების ელექტრონული ვერსიების წარმოდგენის ბოლო ვადა
25 სექტემბერი, 2019 – შერჩეული მოხსენებების შესახებ შეტყობინება
30 სექტემბერი, 2019 – საორგანიზაციო მოსაკრებლის ჩარიცხვის ბოლო ვადა
1 ნოემბერი, 2019 - კონფერენციის ჩატარება
2 ნოემბერი, 2019 – შეჯამება, ექსკურსია


კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები