ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

საერთაშორისო კონფერენცია „ევროპული კვლევები“


2019 წლის 19-20 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ევროპისა და ამერიკის კვლევების ინსტიტუტთან (ათენი) თანამშრომლობით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის 10 წლისთავის ფარგლებში, ატარებს საერთაშორისო კონფერენციას ,,ევროპული კვლევები“.


კონფერენციის თემატიკა მოიცავს შემდეგ დარგებს: პოლიტიკა, ეკონომიკა, სამართალი, ისტორია, ფილოლოგია, კულტურა, უსაფრთხოება, რელიგია. სამეცნიერო ნაშრომებისა და მოხსენებების თემატიკა, ძირითადად, დაკავშირებული უნდა იყოს ევროპასთან.


კონფერენციაში მონაწილე მეცნიერებისა და მკვლევრების სტატიები გამოიცემა ინგლისურენოვანი კრებულის სახით.


დაინტერესებული პირები კონფერენციის ორგანიზატორებს უნდა დაუკავშირდნენ სექტემბრის ბოლომდე. E-mail: euroinstitute@gtu.ge


კვლევებისა და განვითარების ცენტრი - ია თაბორიძე, გივი მაკალათია

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები