ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

20 დეკემბერი - 10:00 სთ

1. გათენაძე არჩილი - ქვედა ყბის ანატომია (ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ორმოცაძე)

2. რუბანოვი ალექსანდრე - ზედა ყბის ანატომია (ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ორმოცაძე)

3. მარგიაშვილი ეთერი - სოლისებრი ძვლის ანატომია (ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ორმოცაძე)

4. ბუჩუკური თემო - თავის ქალას კუნთების ზოგადი მიმოხილვა (ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ორმოცაძე)

5. შარაშიძე თაკო - სახის ქალას ძვლები და მათი ურთიერთკავშირი (ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ორმოცაძე)


20 დეკემბერი - 11:30 სთ

6. ვალიევ რიად - ზედა ყბა (ხელმძღვანელი: პროფ. ელენე ნიკობაძე)

7. მამმადოვ როვშან - ქვედა ყბა (ხელმძღვანელი: პროფ. ელენე ნიკობაძე)

8. გოგსაძე ანნა, გოგსაძე ქეთევანი - მიმიკური და საღეჭი კუნთები (ხელმძღვანელი: პროფ. ელენე ნიკობაძე)

9. ასგაროვ აიდინი - გადაუდებელი დახმარება ანაფილაქსური შოკის დროს  (ხელმძღვანელი: პროფ. ელენე ნიკობაძე)


20 დეკემბერი - 12:30 სთ

10. ქრისტინე ნაკაშიძე - დენტოფობია  (ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ.ნინო აბაიშვილი)

11. სოფიო იაკობიძე - თანამედროვე შეხედულებები პირის ღრუს ჰიგიენაზე  (ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო აბაიშვილი)

12. ლიზა მშვიდობაძე - ადამიანის კბილების ონტოგენეზი (ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო აბაიშვილი)

13. თეონა კაპანაძე -,,პირის ღრუს მოვლის საშუალებები (ხელმძღვანელი: პროფ. ირინა ხატიაშვილი)

14. პარვინ მამედალიევი - კბილის პასტების შემადგენლობა და თვისებები (ხელმძღვანელი: პროფ. ეკა თოფურიძე)

15. კარენ გრიგორიანი - ბიფიდობაქტერიების როლი პაროდონტის კომპლექსურ მკურნალობაში (ხელმძღვანელი: პროფ. რუსუდან დევნოზაშვილი)

16. ნანა ბეჟიაშვილი - დენტალური იმპლანტაცია (ხელმძღვანელი: პროფ. ნანა გველესიანი)


20 დეკემბერი - 14:00 სთ

17. Реквава Бека, Геюшев Чингиз - Биоэтика в стомотологии (Руков. Проф. ирина хатиашвили)

18. Азизов Эльшан - Строение ротовой полости (Руков. Проф. ирина хатиашвили)

19. Рустамли Аллахверди,Гамзаев Джавик - Нормальная микрофлора полости рта (Руков. Проф. ирина хатиашвили)

20. Квеквескири Елена,Цанава Лия - Патогенная микрофлора полости рта, (Руков. Проф. ирина хатиашвили)

21. Гусейнов Рошад, Эйвазов Фаиг - Абсцесс (Руков. Проф. ирина хатиашвили)

22. Алиев Ахмед - Стерилизация в стомотологии (Руков. Проф. ирина хатиашвили)

 

კვლევებისა და განვითარების ცენტრი - იამზე თაბორიძე, გივი მაკალათია

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები