ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

სტუდენტური ონლაინ კონფერენცია თემაზე: „ეკონომიკისა და ბიზნესის პრობლემები და გამოწვევები კოვიდ პანდემიის ფონზე“


კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ბაკალავრიატის საფეხურის ყველა კურსის სტუდენტს, რომელიც დაინტერესებულია ადგილობრივი და საერთაშორისო ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროში აქტუალური პრობლემების/გამოწვევების შესწავლითა და კრიტიკული ანალიზით, აგრეთვე არსებული ტენდენციებისა და სამომავლო პერსპექტივების გამოვლენის საკითხებით.

კონფერენცია ჩატარდება 2020 წლის 7 ივლისს

კონფერენციის სამუშაო ენაა: ქართული და რუსული 

სრული ტექსტი: 4-6გვერდი (თავფურცელის ჩათვლით);
შრიფტი: Sylfaen;
ხაზებს შორის დაშორება -1.5; 
შრიფტის ზომა-12
არჩეული თემის ავტორები კონფერენციაზე წარადგენენ მაქსიმუმ 15 წუთიან პრეზენტაციას. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ გაიმართება დისკუსია განხილული თემის გარშემო. კონფერენციის ბოლოს, ჟიურის მიერ აირჩევა 3 საუკეთესო მომხსენებელი, რომლებიც დასაჩუქრდებიან სიმბოლური საჩუქრებით. ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი.

მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ შეავსოთ აპლიკაცია:

Студенческая онлайн конференция на тему: „Проблемы и вызовы экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса“

В конференции могут принять участие студенты всех курсов бакалавриата, которые заинтересованы в изучении и критическом анализе проблем местной и международной экономики и бизнеса, а также в выявлении существующих тенденций и перспектив на будущее.

Конференция состоится 7 июля 2020 г.

Рабочие языки конференции: грузинский и русский

Полный текст: 4-6 страниц (включая обложку);
Шрифт: Sylfaen;
Расстояние между линиями -1,5;
Размер шрифта -12
Авторы выбранных тем представят 15-минутную презентацию на конференции. После каждого доклада будут дискуссии вокруг обсуждаемой темы. В конце конференции жюри будет выбирать трёх лучших участников, которые будут награждены символическими подарками. Все участники будут награждены сертификатами.
 
Желающие принять участие, пожалуйста, заполните заявку:
კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები