ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:


აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:


1. სამართლის ფაკულტეტზე:


1.1. მანანა ხვედელიძე - პროფესორის თანამდებობაზე (საჯარო სამართალი, სამართლის თეორია და ისტორია);

 

2. ჯანდაცვის ფაკულტეტზე:

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე:


2.1. ჯაბა ადამია - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ორთოდონტია);

2.2. დოდო მაღრაძე - ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - სტომატოლოგია);

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები