ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 
შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:
 
1.    ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე:

1.1. ანა გვარამაძე - ასისტენტის თანამდებობაზე (მიმართულება - ტურიზმი).
1.2. ლელა მესხიშვილი -  ასისტენტის თანამდებობაზე (მიმართულება - ტურიზმი).
1.3. არჩილ ჯანგულაშვილი - ასისტენტის თანამდებობაზე (მიმართულება - ტურიზმი).
1.4 ლიანა ყანჩაველი - პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება - მათემატიკა, ლოჯისტიკა).

2.  ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე:

ა) ქართული ენის მომზადების  60 კრედიტაიან პროგრამაზე:
1) ჭაბუკი ქირია  - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ქართული ფილოლოგია/ქართული ენა). 
 
ბ) ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე:
1. ელისო კერესელიძე - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (სოციალური მეცნიერების და განვითარების ფსიქოლოგიის მიმართულებით).
2. ნათია არჩვაძე - ასისტენტის თანამდებობაზე (სოციალური მეცნიერების და განვითარების ფსიქოლოგიის მიმართულებით).
 
ვაკანტური დარჩა შემდეგი თანამდებობები:

1.     ჯანდაცვის  ფაკულტეტზე:

1.1 სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე:
ა) პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - შინაგანი სნეულებანი) ერთი საშტატო ერთეული.
ბ) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - შინაგანი სნეულებანი) ერთი საშტატო ერთეული.
 
2.    ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე:

2.1. პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ტურიზმი) ერთი საშტატო ერთეული.
2.2. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ტურიზმი) ერთი საშტატო ერთეული.
 
3. ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე:
 
3.1. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე:
ა) პროფესორის თანამდებობაზე (სოციალური მეცნიერების და განვითარების ფსიქოლოგიის მიმართულებით)  ერთი საშტატო ერთეული.
გ) ასისტენტის თანამდებობაზე (სოციალური მეცნიერების და განვითარების ფსიქოლოგიის მიმართულებით)  ორი საშტატო ერთეული.
კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები