ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 
შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:

1. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე:

ა) ინა შანავა - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (სოციალური მეცნიერების და განვითარების ფსიქოლოგიის მიმართულებით);

 

ვაკანტური დარჩა შემდეგი თანამდებობები:


1.ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამაზე:

ა) პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ტურიზმი) სამი საშტატო ერთეული.

ბ) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ტურიზმი) სამი საშტატო ერთეული.

გ) ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ტურიზმი) სამი საშტატო ერთეული.

 

2. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე:

ა) პროფესორის თანამდებობაზე (სოციალური მეცნიერების და განვითარების ფსიქოლოგიის მიმართულებით) ორი საშტატო ერთეული.

ბ) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (სოციალური მეცნიერების და განვითარების ფსიქოლოგიის მიმართულებით) ერთი საშტატო ერთეული.

გ) ასისტენტის თანამდებობაზე (სოციალური მეცნიერების და განვითარების ფსიქოლოგიის მიმართულებით) სამი საშტატო ერთეული.

კომენტარის დამატება
სახელი, გვარი :
ელ. ფოსტა :
კომენტარი :
უკან
 
სასარგებლო ბმულები