ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 
განცხადებები
 
სიახლეები
 
გამოიცა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი - სამართლის მაცნე

გამოიცა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი - სამართლის მაცნე

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი ულოცავს პარტნიორ ორგანიზაციას „სამართლის მეცნიერთა კავშირს“ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის ,- „სამართლის მაცნეს“ პირველი ნომრის გამოცემას. სამართლის მეცნიერთა კავშირს საერთაშორისო ჟურნალის გამოცემა მიულოცეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო ქადაგიძემ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ მერაბ ტურავამ და უსურვეს შემდგომი წარმატებები. აქვე გაცნობებთ, რომ გამოცხადდა სტატიების კონკურსი მეორე ნომრისათვის. „სამართლის მაცნე“ ქვეყნდება მის ოფიციალურ ვებგვერდზე და გამოიცემა წელიწადში ორჯერ, სტატიების გამოქვეყნება უსასყიდლოა. ჟურნალი რეფერირდება ტექინფორმში. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ეწვიონ ვებგვერდს: http://heraldoflaw.com სამართლის ფაკულტეტი

 
თჰუში ონლაინ სწავლება იწყება 21 სექტემბრიდან!

თჰუში ონლაინ სწავლება იწყება 21 სექტემბრიდან!

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი დისტანციური ფორმით დაიწყება 21 სექტემბრიდან!!!

 
კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად!

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად!

შპს „თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი“ (შემდგომში - თჰუ) აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 
გამოიცა თჰუ სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის ბატონ დავით გეფერიძის თანაავტორობით ახალი სახელმძღვანელო

გამოიცა თჰუ სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის ბატონ დავით გეფერიძის თანაავტორობით ახალი სახელმძღვანელო

გამოიცა თჰუ სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის დავით გეფერიძის თანაავტორობით ახალი სახელმძღვანელო „თანამედროვე საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი“, სადაც განხილულია თანამედროვე საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლის თეორიისა და პრაქტიკის საკითხები: საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლის ცნებისა და არსის განსაზღვრის პრობლემები, წყაროები, საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლის რეგულირების ასპექტები, თანამედროვე ტრანსნაციონალური კორპორაციების შესახებ და სხვა დებულებები საერთაშორისო ორგანიზაციების საკითხებთან მიმართებით. სახელმძღვანელო ძირითადად განკუთვნილია სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების მკვლევართათვისა და პრაქტიკოსთათვის, აგრეთვე უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული ფაკულტეტის ყველა საფეხურის სტუდენტთათვის. ნაშრომი, ასევე მნიშვნელოვანია თანამედროვე საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლის პრობლემებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 
საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა ონლაინ რეჟიმში

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა ონლაინ რეჟიმში

მიმდინარე წლის 30 ივლისს, ონლაინ რეჟიმში სამართლის ფაკულტეტზე გაიმართა საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა, Zoom-ის პლატფორმის გამოყენებით. ბაკალავრებმა ნაშრომები კომისიის წინაშე წარმატებით დაიცვეს. დასასრულს, ფაკულტეტის დეკანმა და კომისიის წევრებმა კურსდამთავრებულებს მიულოცეს სწავლის დასრულება და სამართლის ბაკალავრის ხარისხის მინიჭება.

 
საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე

2020 წლის 30 და 31 ივლისს, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე, შედგა საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა. ნაშრომების წარმოდგენა მოხდა Zoom-ის პლატფორმის გამოყენებით. დაცვაზე წარმოდგენილი იყო ქართულენოვანი და რუსულენოვანი საბაკალავრო ნაშრომები, რომელთაც საჯარო დაცვამდე ყველა სავალდებულო პროცედურა გაიარეს. კომისიის წევრებმა შეაფასეს ნამუშევრების შესრულების ხარისხი, საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის პერიოდში სტუდენტების მიერ შეძენილი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, მათ მიერ შესრულებული ნაშრომების კომისიისადმი წარდგენისა და პრეზენტირების უნარები. დასასრულს, ფაკულტეტის დეკანმა - პროფ. ნონა გელიტაშვილმა კურსდამთავრებულებს მიულოცა სწავლის დასრულება და ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხის მინიჭება.

 
სტუდენტური ონლაინ კონფერენცია ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე

სტუდენტური ონლაინ კონფერენცია ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე

2020 წლის 8 ივლისს, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტისა და კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით, ჩატარდა სტუდენტური ონლაინ კონფერენცია თემაზე: „ეკონომიკისა და ბიზნესის პრობლემები და გამოწვევები კოვიდ პანდემიის ფონზე“. კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული და რუსული. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებმა, რომელთაც წარმოადგინეს საკუთარი მოსაზრებები ადგილობრივი და საერთაშორისო ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროში აქტუალური პრობლემების/გამოწვევების, არსებული ტენდენციებისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ. თბილისის გარდა, სტუდენტები კონფერენციის მუშაობაში ჩაერთვნენ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, ასევე აზერბაიჯანიდან და ყაზახეთიდან. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ გაიმართა დისკუსია განხილული თემის გარშემო. ყველა მონაწილეს გადაეცემა კონფერენციაში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. კონფერენციისთვის მომზადებული მოხსენებები გამოიცემა კრებულის სახით.

 
საუნივერსიტეტთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: „სამართლის აქტუალური საკითხები პანდემიის პირობებში“

საუნივერსიტეტთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: „სამართლის აქტუალური საკითხები პანდემიის პირობებში“

2020 წლის 8 ივლისს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: „სამართლის აქტუალური საკითხები პანდემიის პირობებში“. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებმა როგორც თბილისის, ისე რეგიონალური უნივერსიტეტებიდან. სტუდენტებმა იმსჯელეს სამართლის აქტუალურ საკითხებზე „COVID-19-ის“ პირობებში. მომხსენებელთა შორის გაიმართა საინტერესო დისკუსია სხვადასხვა თემატიკასთან დაკავშირებით. სამეცნიერო კონფერენციას უძღვებოდა კომპეტენტური ჟიური. ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით გამოვლინდა გამარჯვებულები, რომლებსაც გადაეცათ სერტიფიკატები და სიმბოლური საჩუქრები. რეცენზირებული ნაშრომები უახლოეს პერიოდში გამოქვეყნდება სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებულში.

 
საინტერესო შეთავაზება სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს!

საინტერესო შეთავაზება სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს!

ტალინის უნივერსიტეტი ქართველ სტუდენტებს სთავაზობს ორწლიან სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლებას, ინგლისურ ენაზე. აღნიშნულ კურსს სრულად აფინანსებს ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სტუდენტებს ასევე დაენიშნებათ ყოველთვიური სტიპენდია 400 ევროს ოდენობით. სწავლა დაიწყება 2020 წლის სექტემბერში. კონკრეტული ინფორმაციისათვის იხილეთ ბროშურა. გისურვებთ წარმატებებს... სამართლის ფაკულტეტი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
 
სასარგებლო ბმულები