პარტნიორი ორგანიზაციები

შპს თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის პარტნიორი ორგანიზაციები:

 

 

 1. შპს ინტერმედ ტური
 2. შპს ფორტუნა თრეველი
 3. შპს ციტრუსი
 4. შპს აუდიტექსი
 5. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 6. კარიერული განვითარების ცენტრი
 7. ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
 8. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია
 9. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
 10. ააიპ "კონსტიტუციურ-სამართლებრივ საკითხთა კვლევის ჯგუფი"
 11. ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
 12. შპს ორი ნაბიჯი
 13. ა(ა)იპ ტურიზმის და მენეჯმენტის აკადემია
 14. საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 15. საჯარო სამსახურის ბიურო
 16. რუსთავის საქალაქო სასამართლო
 17. თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 18. შპს ნათია ქაჯაიას საადვოკატო ოფისი
 19. სს სილქნეტი
 20. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო
 21. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 22. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
 23. საქართველოს სახელმწიფო მოდერნიზაციის ინსტიტუტი
 24. თბილისის მერიის ააიპ სამართლებრივი დამხარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალურ ცენტრი
 25. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
 26. ააიპ აისეკ საქართველო
 27. კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
 28. ინოვაციების განვითარების ფონდი
 29. შ.პ.ს. ადვოკო კონსალტინგი
 30. თბილისის საქალაქო სასამართლო
 31. საადვოკატო ბიურო OK & CG
 32. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
 33. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 34. ააიპ სოციალურ კულტურული განვითარების ცენტრი
 35. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია
 36. ააიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრი
 37. სსიპ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისია
 38. სს კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნულ ცენტრი
 39. შპს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრი
 40. შპს კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევით ეროვნულ ცენტრი
 41. სს თ. ცეცხლაძის სახელობის №2 სტომატოლოგიურ პოლიკლინიკა 
 42. შპს  თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
 43. შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნულ ინსტიტუტი
 44. შპს ამტელ ჰოსპიტალ პირველ კლინიკური
 45. შპს ახალ სამშობიარო ცენტრი
 46. შპს ჯანმრთელობის ცენტრი
 47. შპს ტრავმატოლოგი
 48. შპს კლინიკა მედიკა
 49. შპს კლასიკ დენტი
 50.