პარტნიორი უნივერსიტეტები

თსუ ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

ახალ სასწავლო უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეცვლის ან/და გაუქმების შემთხვევაში, პროფესიული სტუდენტებისათვის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უზრუნველყოფის შესახებ  

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან/და გაუქმების შემთხვევაში, სტუდენტებისათვის ამავე სპეციალობის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უზრუნველყოფის შესახებ  

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლასა და თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  

სს "ევექსის კლინიკები" და შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

შპს "იურისტ-ფსიქოლოგთა ჯგუფი" და შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასიციაცია და შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

(English version) სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასიციაცია და შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერისტეტსა და კერძო უმაღლეს სასწავლებელთა ასოციაციას შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში თჰუ თანამშრომლობს ასევე:
 

  • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი 
  • საქართველოს უნივერსიტეტთან;
  • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტთან; 
  • სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტთან;
  • ქუთაისის უნივერსიტეტთან;
  • ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრისთან;
  • ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტთან;
  • ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელთან;
  • ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტთან;