უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტები

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტები

ნახვა
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტების შეფასების სახელმძღვანელო

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტების შეფასების სახელმძღვანელო

ნახვა
თჰუს ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის (რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის (რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი (რუსულენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი (რუსულენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
თჰუს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
თჰუს ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
თჰუს ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა