ვალენტინა საყვარელიძე

პროფესორი სლავური ფილოლოგიის მიმართულებით

ილონა საყვარელიძე

პროფესორი მედიცინის მიმართულებით

ლია ჭიღლაშვილი

აფილირებული პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით

ნონა გელიტაშვილი

აფილირებული პროფესორი ეკონომიკის მიმართულებით

ელენე კაკაბაძე

აფილირებული პროფესორი სისხლის სამართლის მიმართულებით

ლელა ნადიბაიძე

აფილირებული პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით

ირმა დიხამინჯია

პროფესორი მენეჯმენტის მიმართულებით

ბესარიონ ნაყოფია

აფილირებული პროფესორი ფინანსების მიმართულებით

მანანა ხვედელიძე

აფილირებული პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით

არჩილ ლორია

პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით

ხათუნა ქორიძე

პროფესორი მედიცინის მიმართულებით

თამარ მოსიძე

პროფესორი მედიცინის მიმართულებით