მადონა ბედინაშვილი

მადონა ბედინაშვილი

დავით გეფერიძე

ასოცირებული პროფესორი

მაია აღაია

ასოცირებული პროფესორი

ნანა ბიჩენოვი

ასოცირებული პროფესორი

ნინო ქეცბაია

ასოცირებული პროფესორი

ირინა კალანდაძე

ასოცირებული პროფესორი

მაია მელაძე

ასოცირებული პროფესორი

ირმა გულორდავა

ასოცირებული პროფესორი

ირმა მოლაშხია

ასოცირებული პროფესორი

ნუნუ აჩუაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

მედეა ჭელიძე

ასოცირებული პროფესორი