სტუდენტური თვითმმართველობა

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის მართვის ორგანოებია: სტუდენტთა საერთო კრება, რომელიც ირჩევს სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტსა და ფაკულტეტების სტუდენტთა პირდაპირპროპორციულად - სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოს, 20 წევრის შემადგენლობით.

სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭო არჩეულ იქნა 2021 წლის 30 ოქტომბერს და მისი უფლებამოსილების ვადა განსაზღვრულია 2022 წლის 30 ოქტომბრამდე..

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტია ვლადიმერ გელოვანი.

სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი (ვაკანტური).

სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოს შემადგენლობა:

სამართლის ფაკულტეტი

1. მარიამი ფუტკარაძე

2. ერეკლე გოგალაძე

3. ლეილა გასანოვი

4. ვეფხია ტიტვინიძე

5. გიგა ცისკაძე

 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი

1. ვლადიმერ გელოვანი

2. გიორგი ბაჯიაშვილი

3. მონიკა კუკავა

4. ირაკლი სარსევანიძე

5. ანნა ლობჟანიძე

ჯანდაცვის ფაკულტეტი

1. ლიზი მათიაშვილი

2. ლაშა ივანიძე

3. მარიამ ლაზარაშვილი

4. თეონა კაპანაძე

5. ლანა ჯანანაშვილი

 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

1. ნათელა გადიმოვი

2. მარიეტა კაკალია

3. ავთანდილ ზარიძე

4. მარიამ ხუციშვილი

5. რატი ქიტოშვილი

 

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება  

 

ვლადიმერ გელოვანი - სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი.