სტუდენტური თვითმმართველობა

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის მართვის ორგანოებია: სტუდენტთა საერთო კრება, რომელიც ირჩევს სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტსა და ფაკულტეტების სტუდენტთა პირდაპირპროპორციულად - სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოს, 20 წევრის შემადგენლობით.

სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭო არჩეულ იქნა 2022 წლის 30 ოქტომბერს და მისი უფლებამოსილების ვადა განსაზღვრულია 2024 წლის 30 ოქტომბრამდე..

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტია   ლუკა ქაშიაშვილი.

სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი  ნიკოლოზ ოგანეზოვი

სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოს შემადგენლობა:

სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. ზაზა ადაძე
2. თათია მაზანაშვილი
3. ლუკა ქაშიაშვილი
4. მაკა გამეზარდაშვილი
5. ელენე კობახიძე
6. ირაკლი ფოლადაშვილი

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი

1. შამანაძე გიორგი;
2.კილაძე ავთანდილი
3. გოგუა ანა;
4. მარგალიტაძე გოგა;
5. ტარტარაშვილი მახარე

ჯანდაცვის ფაკულტეტი

1. ნიკოლოზ ოგანეზოვი
2. საბა ფოფხაძე
3. ხატია გოგუა
4. კამრან მამედივი
5. მურად დამიროვი
6. მუჰამედ ხანკიშიევი
7. ქარამ  მამმადზადა
8. ამირმაჰდი ჯავანბახდი

 

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება