ინფორმაცია პერსონალისა და სტუდენტებისათვის

საუნივერსიტეტო გაცვლითი პროგრამები

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევა სწავლების მიზნით გაემგზავროს უნივერსიტეტის პარტნიორ უნივერსიტეტებში. 

სწავლა საზღვარგარეთ   

კორეის ევჰას ქალთა უნივერსიტეტის პროგრამა  

საერთაშორისო განათლების გამოფენა   

შვედური ინსტიტუტის სასტიპენდიო პროგრამა  

ავსტრალიის მთავრობის სტიპენდია სტუდენტებისათვის  

სწავლა თურქეთში  

ჩეხეთის სტიპენდიები  

 

ინფორაცია დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობის შესახებ

უნივერსიტეტის მიზანია სტუდენტების მუდმივი ინფორმირება საზღვარგარეთ სასწავლებლად უნივერსიტეტისა და სხვა ორგანიზაციების/ფონდების მიერ გამოცხადე­ბული გრანტებისა და სტიპენდიების შესახებ. შესაბამისად, მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია ინფორმაცია დაფინანსებების მოპოვების შესაძლებლობის შესახებ.

http://mes.gov.ge/content.php?id=218&lang=geo (მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისათვის)

http://www.americancouncils.ge

http://www.osgf.ge

www.cie.ge
www.study-in-europe.org
www.mastersportal.eu
http://www.britishcouncil.org/ge
http://ec.europa.eu/education/erasmus-mundus 
http://www.scholarships-links.com/
http://www.eecalink.eu/?cat=home
http://www.distancelearningportal.com
http://www.studyportals.eu
http://www.scholarshipportal.eu/#basic

 

თბილისი ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტი მხარს უჭერს აკადემიურ მობილობას, ორგანიზებას უწევს სემინარებს/კონფერენციებს და ხელს უწყობს კვლევის განვითარებას. 

 

უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების საერთაშორისო აქტივობა კვლევის კუთხით, შეიძლება გამოიხატოს:

•    პარტნიორ უნივერსიტეტებთან დადებული ორმხრივი შეთანხმების ფარგლებში განხორციელებული კვლევითი აქტივობით ან ახალი პროექტის ინიცირებით;

•    რუსთაველის ფონდის კვლევითი გრანტის ფარგლებში;

•    სხვა საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში.

უნივერსიტეტი მხარს უჭერს და აფინანსებს სამეცნიერო საქმიანობას როგორც შიდა რესურსებით, ასევე გარე დონორების მოზიდვის გზით. 

 

აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო ვიზიტები

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს შეუძლია განაცხადით მიმართოს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს შესაბამის საერთაშორისო კონფერენციაში, სემინარში, სხვა საერთაშორისო სასწავლო ან კვლევით ღონისძიებაში მონაწილეობის დაფინანსებასთან დაკავშირებით.  განაცხადის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ვიზიტი შეიძლება სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდეს.

დამატებით იხილეთ:

პროფესიული განვითარება

მაშავის სატრენინგო პროგრამა

 

ინფორმაცია გრანტების შესახებ:

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებსთვის!

ჩვენ ვთანამშრომლობთ ევროპის უნივერსიტეტებთან!

2014 წლის 8 ოქტომბერს გამოცხადდა Erasmus+ ახალი საგრანტო კონკურსი, რომელიც საქართველოს და ევროპის უნივერსიტეტთა ახალ პარტნიორულ ურთიერთობას შეუწყობს ხელს.

თბილისის ჰუმანიტარულმა სასწავლო უნივერსიტეტმა გაიმარჯვა ამ კონკურსში და დასაწყისისთვის როგორც პირველად მონაწილემ ამ ევროპულ საგანმანათლებლო პროექტში, მიიღო ერთი სტუდენტის ადგილი, რაც ძალიან დიდი მიღწევაა ჩვენი უნივერსიტეტისთვის. ჩვენ, როგორც ამ კონკურსის გამარჯვებულს, შეგვიძლია სტუდენტთა მობილობის განხორციელება  2015 წლიდან ევროპის უნივერსიტეტებში. 

რა არის Erasmus+ პროგრამა 

Erasmus+ პროგრამა გაძლევთ ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში სწავლის საშუალებას.

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია  სტუდენტს და კურსდამთავრებულს (მაგ. ბაკალავრს, რომელსაც მაგისტრატურაში სურს სწავლის გაგრძელება). პროგრამის ფარგლებში დაშვებულია მობილობა 1-2 სემესტრით, ან სრული აკადემიური პროგრამის ხანგრძლივობით (მაგ. მაგისტრებისათვის).  

ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება

თუ თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, მაშინ Joint Master Degree Programmes ფარგლებში შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ინდივიდუალურ კონკურსში. ეს პროგრამა (ყოფილი Erasmus Mundus Action 1a) გთავაზობთ სრულ სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის საშუალებას. განაცხადი იგზავნება პირდაპირ პროგრამის მაკოორდინირებელ უნივერსიტეტში.

გისურვებთ წარმატებებს!

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: +995 32 254 59 08

ელ-ფოსტა: international@thu.edu.ge