კვლევების ინტერნაციონალიზაცია

კვლევის ინტერნაციონალიზაცია თჰუ-ს ასოც. პროფესორი, კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი მარინე შავლაყაძე 2022 წლის იანვრიდან ჩართულია სამეცნიერო-საგრანტო პროექტში, რომელიც ხორციელდება ვროცლავის (პოლონეთი) გარემოს დაცვისა და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების უნივერსიტეტში. პროექტს ხელმძღვანელობს კატარზინა პავესკა. პროექტის სათაური „Framework for Organisational Decision-Making Process in Water Reuse for Smart Cities, SMART-WATER Domain“.