თჰუმ მიიღო აკრედიტაცია FAIMER-ის მიერ, დარეგისტრირდა WFME-ში და WDOMS-ში 31.05.2019

თჰუმ მიიღო აკრედიტაცია FAIMER-ის მიერ, დარეგისტრირდა WFME-ში და WDOMS-ში

ჩვენმა უნივერსიტეტმა მიიღო აკრედიტაცია FAIMER-ის მიერ საერთაშორისო სამედიცინო განათლებისა და კვლევების პოპულარიზაციის ორგანიზაცია. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი დარეგისტირდა სამედიცინო სკოლისა და სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის მსოფლიო დირექტორიაში, რომელიც საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს შეუერთდნენ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ნებისმიერ პროგრამას, მონაწილეობა მიიღონ, ჩააბარონ გამოცდები და მოხვდნენ გაცვლით პროგრამებში.

 

https://www.faimer.org/

https://wfme.org/world-directory/

https://search.wdoms.org/home/SchoolDetail/F0006051