მნიშვნელოვანი სიახლე სამართლის ფაკულტეტზე! 28.04.2020

მნიშვნელოვანი სიახლე სამართლის ფაკულტეტზე!

სამართლის დარგობრივი მახასიათებელი
 
2020 წლის 23 აპრილს სსიპ - განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის, კვალიფიკაციების განვითარების სამმართველოს ორგანიზებით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან გაიმართა საინფორმაციო ხასიათის ონ-ლაინ შეხვედრა, რომელსაც უძღვებოდა უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს თავმჯდომარე, სამართლის დოქტორი, პროფესორი ზვიად როგავა. 
 
პრეზენტაცია მიეძღვნა „სამართლის დარგობრივ მახასიათებელს“, აღნიშნული დოკუმენტის შექმნაში მნიშვნელოვანია სამუშაო ჯგუფის აქტივობა. დარგობრივი მახასიათებლის მიზანია ხელი შეუწყოს სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებას, სტუდენტთა მობილობას, მინიჭებული კვალიფიკაციის საერთაშორისო დონეზე აღიარებას, იურისტის პროფესიაში შესვლასა და დასაქმებას.
 
პრეზენტაციის დასასრულს კი შეხვედრის მონაწილეებმა იმსჯელეს წარმოდგენილ დოკუმენტთან დაკავშირებით, გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები და დასახეს გზები არსებულ გამოწვევებთან მიმართებით.
 
იხ. სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამის დარგობრივი მახასიათებელი:

მსგავსი სიახლეები

პროექტი უწყვეტი განათლება 13.05.2021

პროექტი უწყვეტი განათლება

საჯარო ლექცია - „ქმედუნარიანობა სამოქალაქო სამართალში და მხარდაჭერის მიმღების სტატუსი სამოქალაქო კოდექსში განხორციელებული ცვლ...

ვრცლად
აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 31.05.2019

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის...

ვრცლად
კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად! 28.06.2021

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად!

შპს „თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი“ (შემდგომში - თჰუ) აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი ვაკანტური აკადემიური...

ვრცლად