აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები! 03.12.2016

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები!

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:

 

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

 

 1.  ჯანდაცვის  ფაკულტეტი:

 

1.1.  დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის (ქართულენოვანი/ინგლისურენოვანი) ფარგლებში:

1.1.1.  ნინო ჟვანია  - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე.
1.1.2.  თამარ ვახტანგაძე  - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე.
1.1.3.  სერგო ციცხვაია - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე.
1.1.4.  მაკა დარასელია - ასისტენტ- პროფესორი.
1.1.5.  თამარ გოგია- ასისტენტ- პროფესორი.

 

 2.  ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:

 

2.1.  ქართულ ენაში მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამისთვის:

2.1.1.  ქეთევან გოჩიტაშვილი - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე  (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ქართული ფილოლოგია/ქართული ენა).

2.1.2.  ჭაბუკი ქირია - ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე   (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ქართული ფილოლოგია/ქართული ენა). 

2.2.  ინგლისურენოვანი თარგმანმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამისთვის:

2.2.1.  ლია ჩხარტიშვილი - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ინგლისური ფილოლოგია/ქვესპეციალიზაცია - ინგლისურენოვანი თარგმანმცოდნეობა.

მსგავსი სიახლეები

ვიზიტი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში 24.05.2016

ვიზიტი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში

2014 წლის 20 მარტს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს თბილისის ჰუმანიტ...

ვრცლად
თჰუ სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ! 04.10.2016

თჰუ სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

თჰუ სამართლის ფაკულტეტის მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტებთან დადებული საგანმანათლებლო მომსახურების ხელშეკრულე...

ვრცლად
აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 04.06.2016

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კო...

ვრცლად