შიდა საგრანტო პროექტი: პლასტმასის მოსახსნელი პროტეზის საბაზისო სადეზინფექციო საშუალებების შედარებითი დახასიათება 28.04.2021

შიდა საგრანტო პროექტი: პლასტმასის მოსახსნელი პროტეზის საბაზისო სადეზინფექციო საშუალებების შედარებითი დახასიათება

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საგრანტო პროექტის „პლასტმასის მოსახსნელი პროტეზის საბაზისო სადეზინფექციო საშუალებების შედარებითი დახასიათება“ ფარგლებში განხორციელდა დაგეგმილი ღონისძიებების (მოსახსნელი ფირფიტოვანი პროტეზების დამზადება, შეგუება, მიკრობიოლოგიური კვლევის მეთოდების) ათვისება, რომელსაც ახორციელებენ პროექტის ხელმძღვანებლები დოდო მაღრაძე, ნინო აბაიშვილი და პროექტში ჩართული სტუდენტები: სოფო იაკობიძე, ლაშა ივანიძე, ლევან ოსეფაიშვილი, ანა ლოსაბერიძე და კარენ გრიგორიანი.

შედეგების დაფიქსირება მოხდება საგრანტო პროექტით გათვალისწინებული ანგარიშში, განსაზღვრული ამოცანის შედეგში.

მსგავსი სიახლეები

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად! 13.02.2021

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად!

  შპს „თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი“ (შემდგომში - თჰუ)...

ვრცლად
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 13.06.2019

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

ვრცლად