ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამუშაო შეხვედრა Zoom-ში 29.04.2021

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამუშაო შეხვედრა Zoom-ში

2021 წლის 27 აპრილს, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულეტეტზე ჩატარდა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის პროგრამების აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან. ფაკულტეტის დეკანმა, აფილირებულმა პროფესორმა - ნონა გელიტაშვილმა პერსონალს გააცნო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 19 აპრილის ბრძანება დისტანციური სწავლების დროებითი ღონისძიების დამტკიცების შესახებ. აღნიშნული ბრძანება შეეხება სასწავლო კურსების სილაბუსებით გათვალისწინებული საკონტაქტო საათების ორგანიზებას, სასწავლო ცხრილისა და განრიგის მიხედვით; საჭიროების შემთხვევაში, სტუდენტთა დისტანციურ სასწავლო პროცესში ეფექტურად ჩართვისათვის შესაბამისი ალტერნატიული სწავლებისა და შეფასების მექანიზმების შემუშავებასა და შესაბამისი ცვლილებების ასახვას სასწავლო კურსების სილაბუსებში.

რექტორის ბრძანების შესაბამისად, ასევე აუცილებელი გახდა სასწავლო ცხრილით გათვალისწინებული ყოველი საკონტაქტო საათის მიმდინარეობისას (სტუდენტთა დაუსწრებლობის შემთხვევაშიც) ლექციის ჩაწერა ან პრეზენტაციის სტუდენტთათვის (სასწავლო პროცესის კოორდინატორების მიერ გადმოცემულ) მეილებზე დაგზავნა;

სამუშაო შეხვედრაზე, ზემოაღნიშნულ საკითხებთან და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვეს ფაკულტეტის პროფესორებმა: მაია მელაძემ, ირმა მოლაშხიამ, ბესარიონ ნაყოფიამ, მედეა ჭელიძემ, გივი მაკალათიამ და ირინა ბენიამ.

მსგავსი სიახლეები

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის მემორანდუმი შპს „ორ ნაბიჯთან“ 18.06.2018
დისტანციური სწავლება თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში 25.04.2020

დისტანციური სწავლება თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში

ქვეყანაში შექმნილი ახალი კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო დაწესებულებები დისტანციური სწავლე...

ვრცლად
თჰუ სტუდენტები საკონსტიტუციო სასამართლოში 18.06.2018

თჰუ სტუდენტები საკონსტიტუციო სასამართლოში

2017 წლის 15 დეკემბერს თბილისის ჰუმანიტარული ს...

ვრცლად