საგანმანათლებლო პროექტი - უწყვეტი განათლება 12.05.2021

საგანმანათლებლო პროექტი - უწყვეტი განათლება

საჯარო ლექციათა ციკლი - „სამართალი და  კანონმდებლობა“

(II ეტაპი)

2021 წლის 11 მაისს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე Online პლატფორმა ZOOM-ის გამოყენებით ჩატარდა საჯარო ლექცია, თემაზე - „საკანონმდებლო ცვლილებათა სამართლებრივი შედეგები საკრედიტო/სასესხო ურთიერთობებში და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პრაქტიკული პრობლემები ცვლილებათა ჭრილში.“, რომელსაც უძღვებოდა სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი, თამარ ჩიტოშვილი.

საჯარო ლექციას ესწრებოდა სხვადასხვა უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტები.

პროფესორი, თამარ ჩიტოშვილი საუბრისას შეეხო არაერთ პრობლემურ საკითხს, მათ შორის მნიშვნელოვანი იყო საკრედიტო ურთიერთობებში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართლებრივი რეგულაციების თემატიკა.

წარმოდგენილმა საჯარო ლექციამ სტუდენტთა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია. დასასრულს გაიმართა საჯარო დისკუსია.

მსგავსი სიახლეები

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა სამართლის ფაკულტეტზე 29.07.2021

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა სამართლის ფაკულტეტზე

2021 წლის 14-23 ივლისს, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე, ონლაინ რეჟიმში შედგა  საბაკალავრო ნაშრომებ...

ვრცლად