პროექტი უწყვეტი განათლება 22.05.2021

პროექტი უწყვეტი განათლება

საჯარო ლექციათა ციკლი - „სამართალი და კანონმდებლობა

(II ეტაპი)

სამართლის ფაკულტეტზე გრძელდება პროექტი -„უწყვეტი განათლება“ . ამჯერად საჯარო ლექციას წარუძღვება კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დოქტორანტი მერი კეთილაძე, აქტუალური თემით -„მოვალის სამართლებრივი მდგომარეობა რეაბილიტაციის რეჟიმში“

საჯარო ლექცია ჩატარდება 2021 წლის 29 მაისს 20:00 სთ-ზე, ონლაინ რეჟიმში.

ლექციათა ციკლი განკუთვნილია სამართლის დარგის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტთათვის.

სრული კურსის გავლის შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი.

საჯარო ლექცია გაიმართება Online პლატფორმა ZOOM-ის გამოყენებით.