აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 31.05.2021

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:
 
აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:
 
1. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე:
 
ა) ეკატერინე სულუხია - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ფსიქოლოგია).
ბ) მანანა მათიაშვილი - პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ინგლისურის ფილოლოგია).
გ) ეკატერინე მარუაშვილი - პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ინგლისურის ფილოლოგია).
 
2. ქართული ენის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე: 
 
ა) ირინე არჯევანიძე - პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ქართული ფილოლოგია/ქართული ენა).
 
3. ვაკანტური დარჩეს შემდეგი აკადემიური თანმდებობები: 
 
ა) ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე: ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ფსიქოლოგია) ერთი საშტატო ერთეული.

მსგავსი სიახლეები

თჰუ პირველკურსელებს ეპატიჟება უფასო საექსკურსიო ტურზე! 22.09.2018

თჰუ პირველკურსელებს ეპატიჟება უფასო საექსკურსიო ტურზე!

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი კიდევ ერთხელ გილოცავთ პირველკურსელებს სასწავლო წლის დაწყებას დ...

ვრცლად
ტრენინგი: საერთაშორისო მაღალი იმპაქტფაქტორის ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების შესახებ 25.06.2019

ტრენინგი: საერთაშორისო მაღალი იმპაქტფაქტორის ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების შესახებ

2019 წლის 26 ივნისს 12:00 საათზე, კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით ასოც. პროფესორი იამზე თაბ...

ვრცლად
დეკანის არჩევნები! 09.10.2017

დეკანის არჩევნები!

თჰუ რექტორის 2017 წლის 30 სექტემბრის  113/06 ბრძანების შესაბამისად დაინიშნა  დეკანის არჩევნები   ეკონომიკის, ბიზნეს...

ვრცლად