მსოფლიო კვლევითი საზოგადოების კომიტეტის წევრობა 01.10.2021

მსოფლიო კვლევითი საზოგადოების კომიტეტის წევრობა

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მარინე შავლაყაძე არჩეული იქნა მსოფლიო კვლევითი საზოგადოების მიერ კომიტეტის წევრად, მრჩეველის პოზიციაზე.

http://www.worldresearchsociety.com/committee.php

ორგანიზაციის მიერ მოწერილი წერილი, სადაც აღნიშნულია მრჩეველის როლი და  ბენეფიტები

Based on your expertise the organization would like to invite you as an Advisory member.

1. ROLES OF ADVISORY MEMBER:
* ADVISORY MEMBER   can advise us to make necessary changes in the site or the conference to make it more user-friendly and better for our participants.
* ADVISORY MEMBER   is responsible to highlight or circulate our event within their circle to attract more interested
candidates.
2. BENEFITS OF ADVISORY MEMBERS:           

* A membership certificate will be issued to the ADVISORY MEMBER.
 * He/ She can chair a session in any of our conferences.

* ADVISORY MEMBER can get a special discount of 10% while registering as a Keynote Speaker, where they can present their Abstract as well.
* Each invitation to our participants will be addressed on behalf of the organization and our committee members
.

To get detailed information regarding our conferences visit: www.worldresearchsociety.com

მსგავსი სიახლეები