დაიბეჭდა თჰუ-ს 2021 წლის 27 მაისის I ონლაინ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერდისციპლინური კონფერენციის მასალები 01.11.2021

დაიბეჭდა თჰუ-ს 2021 წლის 27 მაისის I ონლაინ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერდისციპლინური კონფერენციის მასალები

კრებულისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ თჰუ-ს კვლევებისა და განვითარების ცენტრს

საკონტაქტო პირი: მარიკა შავლაყაძე

E-mail: marishavlakadze@gmail.com

მობ: 558108069