პირველკურსელთა რეგისტრაცია! 01.09.2022

პირველკურსელთა რეგისტრაცია!

პირველკურსელთა რეგისტრაცია!

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2022 წლის 01 სექტემბრიდან 2022 წლის 16 სექტემბრის ჩათვლით.
სწავლის დაწყების თარიღია 2022 წლის 19 სექტემბერი.
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
ბ) 2 ნაბეჭდი ფოტოსურათი ზომით 3×4 და ელექტრონული ვერსია (CD დისკზე);
გ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - (ატესტატის) დედანი;
დ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი (ვაჟებისათვის);
ე) მთლიანი სწავლის საფასურის მეოთხედის (25%) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (უნივერსიტეტის საბანკო ანგარიშია: 
საქართველოს ბანკი GE14BG0000000121317100);

აბიტურიენტთა რეგისტრაცია იწარმოებს მისამართზე: თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი №31, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 10:00 საათიდან 16:00 - მდე.