ლია ჭიღლაშვილი

აფილირებული პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით

ელენე კაკაბაძე

აფილირებული პროფესორი სისხლის სამართლის მიმართულებით

ლელა ნადიბაიძე

აფილირებული პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით

მანანა ხვედელიძე

აფილირებული პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით

არჩილ ლორია

პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით

თამარ ჩიტოშვილი

პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით