გიორგი ხარშილაძე

ასოცირებული პროფესორი

თამარა საჯაია

ასისტენტ-პროფესორი

ზვიად ვეკუა

ასოცირებული პროფესორი

ნანა ბიჩენოვი

ასოცირებული პროფესორი

მაია მელაძე

ასოცირებული პროფესორი

ირმა მოლაშხია

ასოცირებული პროფესორი

ნინო ქეცბაია

ასოცირებული პროფესორი

ნუნუ აჩუაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

ირინა ბენია

ასოცირებული პროფესორი

თამარი ბერიძე

ასოცირებული პროფესორი