შიდა საგრანტო პროექტის - სამეცნიერო კვლევა:  საქართველოში ტურიზმის ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები და მათი შემცირების გზები 10.04.2021

შიდა საგრანტო პროექტის - სამეცნიერო კვლევა: საქართველოში ტურიზმის ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები და მათი შემცირების გზები

შიდა საგრანტო პროექტის - სამეცნიერო კვლევა:  საქართველოში ტურიზმის ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები და მათი შემცირების გზები (ქვემო ქართლის მაგალითზე) - მიზნების შესასრულებლად 04.04.2021 განხორციელდა მივლინება ქვემო ქართლში, კონკრეტულად, ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებში, ადგილზე ტურისტული რესურსების მდგომარეობისა და ბიზნესის შემაფერხებელი ფაქტორების შესასწავლად (პანდემიის დამთავრებისას საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობები).

მივლინებაში იმყოფებოდნენ პროექტის ხელმძღვანელი მაია მელაძე, ასისტენტი არჩილ ჯანგულაშვილი, კოორდინატორი ირმა წიკლაური, ასევე, პროექტში ჩართული სტუდენტები: ლაშა ჩიბურდანიძე, ნოდარ მერაბიშვილი, დავით კაპანაძე, ვლადიმერ გელოვანი, ირაკლი სარსევანიძე, ნიკა გაგნიძე და ერეკლე გოგალაძე.

პროექტით გათვალისწინებული მივლინების განხორციელების დროს მკვლევართა ჯგუფმა შეისწავლა ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტში შემავალი რამოდენიმე ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი კულტურულ-ტურისტული ობიექტი. პროექტზე შემდგომი მუშაობა გაგრძელდება ონლაინ რეჟიმში, დამუშავდება მივლინების დროს ჩატარებული კვლევის შედეგები.

მსგავსი სიახლეები

საჯარო ლექცია - „რეგულაციები, რომლებიც აფერხებენ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას“ 28.05.2020

საჯარო ლექცია - „რეგულაციები, რომლებიც აფერხებენ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას“

2020 წლის  პირველ ივნისს  16:00 სთ-ზე თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერ...

ვრცლად
აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბი და კლას­ტე­რუ­ლი აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის თან­მ­დე­ვი პრო­ცე­სე­ბი 02.12.2021

აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბი და კლას­ტე­რუ­ლი აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის თან­მ­დე­ვი პრო­ცე­სე­ბი

ინ­ტერ­ვიუ ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო&s...

ვრცლად
კარიერული განვითარებისა და გლობალური დასაქმების ფორუმი სასტუმრო ბილტმორ თბილისში 25.11.2019