შიდა საგრანტო პროექტი: ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული წყლების კვლევა 16.04.2021

შიდა საგრანტო პროექტი: ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული წყლების კვლევა

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საგრანტო პროექტის „ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული წყლების კვლევა“ ფარგლებში განხორციელდა მივლინება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. აღებული იქნა საწარმოო ნარჩენებით დაბინძურებული საკვლევი მდინარეებიდან წყლის სინჯები.

მივლინებაში იმყოფებოდნენ პროექტის ხელმძღვანელი მარინე შავლაყაძე და პროექტში ჩართული სტუდენტები: მარიამ დუნდუა, ლანა ჯანანაშვილი, ხატია გოგუა, ქრისტინა ზარნაძე.

შედეგების დაფიქსირება მოხდება საგრანტო პროექტით გათვალისწინებული პროგრამულ ანგარიშში, განსაზღვრული ამოცანის შედეგში.