თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული 14.07.2021

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული

დაიწყო სტატიების მიღება თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებულის გამოცემის მიზნით.

გთხოვთ წარმოადგინოთ სტატიები შემდეგი წესების დაცვით:

სტატიის გაფორმების წესი:

პუბლიკაციის ენა - ქართული, ინგლისური ან რუსული

I გვერდი -  ავტორის (ავტორების) სახელი, გვარი, სტატუსი, საკონტაქტო მონაცემები
                   საკვანძო სიტყვები 
                   ანოტაცია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)

II გვერდი - სტატიის სათაური

შრიფტის ზომა - 11
ფურცლის ზომა - A4
მინდორი - ზევით-ქვევით -2 სმ; გვერდებზე - 2,5 სმ
დაშორება სტრიქონებს შორის - 1,5 სმ
ფონტი - Sylfaen (ქართულისთვის და სხვა ენებისთვის)
                  
ბიბლიოგრაფია - ანბანურ რიგზე, ქრონოლოგიურად, სტატიის ბოლოს.

სტატიების მიღება 1 სექტემბრამდე.

სტატიების გაგზავნა შესასძლებელია შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: marishavlakadze@gmail.com

დამატებითი ინფორმაციისათვის  მოგვწერეთ ან  დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე:  +995 558108069

თჰუ-ს კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი

მარინე შავლაყაძე

მსგავსი სიახლეები