ტრენინგი - როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის 15.07.2021

ტრენინგი - როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის

2021 წლის 13 ივნისს,  თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებულმა პროფესორმა ირინე არჯევანიძემ და  ასოცირებულმა პროფესორმა ეკატერინე სულუხიამ, ინოვაციური განათლების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სასერტიფიკაციო ტრენინგში მიიღეს მონაწილეობა. 

თემა: "როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის."

განხილული საკითხები: 

აკრედიტაციის სტანდარტები;

საგანმანათებლო პროგრამების მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა;

აკრედიტაციის თვითშეფასების, სამწლიანი, შესაბამისობის ანგარიშის მომზადებისა და წარდგენის შესახებ;

ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოსა და სფეროების კლასიფიკატორთან სწავლის შედეგების თანხვედრაში მოყვანის შესახებ;

აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის დანართი დოკუმენტაციის მომზადების შესახებ;

აკრედიტაციის პროცესში გუნდის შექმნისა და მათი მუშაობის დაგეგმვის შესახებ.

ტრენერები:

მარიამ დარბაიძე - დოქტორი, პროფესორი, ინოვაციური განათლების ცენტრის დირექტორი;

მაკო ჯაოშვილი - დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

თამარ რემიშვილი - დოქტორანტი;

ნინო ბერელიძე - მოწვეული ექსპერტი;

მსგავსი სიახლეები

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 22.06.2021

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია...

ვრცლად
თჰუ დაეხმარა მძიმე სოციალური მდგომარეობის ოჯახს 18.06.2018

თჰუ დაეხმარა მძიმე სოციალური მდგომარეობის ოჯახს

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის წ...

ვრცლად