მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ! 24.01.2022

მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის,  მობილობის წესით, სტუდენტთა თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლისათვის განისაზღვრა ვაკანტური ადგილები: 
სამართლის საბაკალავრო პროგრამა – 10 ვაკანტური ადგილი;
ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამა (ქართულენოვანი) – 10 ვაკანტური ადგილი;
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა – 7 ვაკანტური  ადგილი;
დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ქართულენოვანი) – 10 ვაკანტური ადგილი;
ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამა (რუსულენოვანი) – 5 ვაკანტური ადგილი  ;
დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (რუსულენოვანი) – 5 ვაკანტური ადგილი;
დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ინგლისურენოვანი) – 10 ვაკანტური ადგილი;
ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა - 5 ვაკანტური ადგილი.
ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა - 7 ვაკანტური ადგილი.

 

მობილობის წესით სწავლის გაგრძელების მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მობილობის ელექტრონულ პორტალზე: https://students.emis.ge/  რეგისტრაციის ვადა განსაზღვრულია 2022 წლის 28 იანვრიდან - 2022 წლის 8 თებერვლის 18:00 საათამდე.  
ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის შემთხვევაში საჭიროა სტუდენტის თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში  გამოცხადება და საჭირო საბუთების წარმოდგენა:
ა) პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ასლი;
ბ) ატესტატის ასლი;
გ) ჩარიცხვის ბრძანების ასლი ან ამონაწერი (იმ უსდ-დან, რომლიდანაც გადმოდის);
დ) აკადემიური ცნობა;
ე) ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
ვ) სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის სათანადოდ დამოწმებული ასლები;
ზ) წვევამდელის სამხედრო - სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
თ) ფოტოსურათი ¾ - ბეჭდური 3 ცალი;
ი) უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი; (უცხოელებისათვის);
კ) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის უფლების მინიჭების თაობაზე ბრძანება (უცხოელებისათვის).


საბუთების მიღება ხორციელდება 2022 წლის 11 თებერვლიდან 16 თებერვლის ჩათვლით  10:00 საათიდან 18:00 საათამდე.
 
მობილობის წესებისა და პროცედურების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე: 255 24 24; 254 59 08;  იხ. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი: http://www.thu.edu.ge/ka ან იხ. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდი: https://emis.ge/news/2017/

მსგავსი სიახლეები

მიმდინარე წლის 18 აპრილს ტარდება განათლების საერთაშორისო ონლაინ გამოფენა 09.04.2021

მიმდინარე წლის 18 აპრილს ტარდება განათლების საერთაშორისო ონლაინ გამოფენა

მიმდინარე წლის 18 აპრილს ტარდება განათლების საერთაშორისო ონლაინ გამოფენა. გამოფენა ტარდება მათთვის, ვინც დაინტერესებულია საზღვარგარ...

ვრცლად
პროექტი - ევროსტუდენტი VII: საერთაშორისო კვლევა 30.05.2019

პროექტი - ევროსტუდენტი VII: საერთაშორისო კვლევა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, სოციალური კვლევისა და ა...

ვრცლად
ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? 05.04.2019

ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის?

2019 წლის 04 აპრილს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში...

ვრცლად