აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 25.05.2022

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტისმიერ ვაკანტური
 აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:
 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:


1. ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე:

1. კობა წურწუმია - პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით;
2. მადონა ბედინაშვილი - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით;
3. ნათია ჩაგანავა - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით;
4. გიორგი კიკნაძე - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ისტორიის მიმართულებით;
5. ეთერ ჭურაძე - ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით;
6. ნანა ალექსიძე - ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით;
7. გვანცა ჩიქობავა - ასისტენტის თანამდებბაზე ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით.