საჯარო ლექცია 30.12.2022

საჯარო ლექცია

    2022 წლის 24-25 დეკემბერს სტრატეგიული კვლევების საერთაშორისო ინსტიტუტისა (IISR) და საქართველოს ახალგაზრდა რეფორმატორთა ასოციაციის (GYRA) მიერ, თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის (THU) მხარდაჭერით საერთაშორისო სამართლის სკოლა გაიმართა.

   საერთაშორისო სამართლის სკოლაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს შვიდი უნივერსიტეტის იურიდიული, საჯარო მმართველობის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა ფაკულტეტების სტუდენტებმა, საჯარო მოხელეებმა, ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.

     ექვსი მოდულისგან შემდგარი სპეციალური კურსი პრაქტიკაზე დამყარებული სწავლებით წარიმართა და მოიცვა ისეთი თემები, როგორებიცაა საერთაშორისო სამართლის ზოგადი მიმოხილვა, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და საერთაშორისო სამართალწარმოება, ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი, თვითგამორკვევა საერთაშორისო სამართალში: აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სიტუაციის ანალიზი, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საერთაშორისო სამართლებრივი პერსპექტივები და 2014 წლის ყირიმის ანექსია და რუსეთ-უკრაინის 2022 წლის შეიარაღებული კონფლიქტი.

   საერთაშორისო სამართლის სკოლის ფარგლებში ტრენინგებს უძღვებოდნენ სტრატეგიული კვლევების საერთაშორისო ინსტიტუტისა და საქართველოს ახალგაზრდა რეფორმატორთა ასოციაციის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი, გიორგი ჩაჩხიანი და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის მრჩეველი და საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით საქართველოს ახალგაზრდა რეფორმატორთა ასოციაციის მოწვეული ტრენერი, გვანცა დოლბაია.

 

 

მსგავსი სიახლეები

სამართლის საბაკალავრო პროგრამასა და დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია 7 წლის ვადით! 08.12.2018

სამართლის საბაკალავრო პროგრამასა და დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია 7 წლის ვადით!

სსიპ ,,განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის" უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედი...

ვრცლად
აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 28.12.2020

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობ...

ვრცლად
აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 14.11.2020

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობ...

ვრცლად