ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრა: „უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა და დებულების ნორმების შესახებ“ 30.09.2022

ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრა: „უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა და დებულების ნორმების შესახებ“

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ორგანიზებით 2022 წლის 30 სექტემბერს ჩატარდა ტრენინგი უნივერსიტეტის აკადემიური, ადმინისტრაციული და მოწვეული პერსონალისთვის. ტრენინგზე პერსონალს გაეცნო უნივერსიტეტის დებულებისა და შინაგანაწესის ძირითადი ნორმები, რომელიც მნიშვნელოვანია სასწავლო/სამუშაო პროცესის მიმდინარეობისას.

მსგავსი სიახლეები

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები! 12.06.2018

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები!

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური

ვრცლად
ტრენინგი: მედიცინის როლი ჩვენს ცხოვრებაში 25.06.2019

ტრენინგი: მედიცინის როლი ჩვენს ცხოვრებაში

2019 წლის 24 ივნისს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვი...

ვრცლად