სამუშაო შეხვედრა თემაზე - ანტიპლაგიატის პროგრამის იმპლემენტაციის შესახებ. 04.10.2022

სამუშაო შეხვედრა თემაზე - ანტიპლაგიატის პროგრამის იმპლემენტაციის შესახებ.

2022 წლის 4 ოქტომბერს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ანტიპლაგიატის პროგრამის იმპლემენტაციის თაობაზე ყველა საჭირო სასწავლო დონეზე.

შეხვედრას ესწრებოდნენ თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის  პროგრამის ხელმძღვანელები, სტუდენტები და ადმინისტრაციის თანამშრომლები.

განსახილველ თემასთან დაკავშირებით გაიმართა დისკუსია. მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეფიქსირებინათ საკუთარი აზრი აკადემიური
კეთილსინდისიერების დაცვის, პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესთან მიმართებით. შეხვედრის შინაარსი და ფორმატი შეფასდა დადებითად.

მსგავსი სიახლეები

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 26.03.2021

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობ...

ვრცლად
განაიარაღე მოძალადე 23.11.2022

განაიარაღე მოძალადე

 ძალადობის პრევენციის მიზნით ი...

ვრცლად