მნიშვნელოვანი სიახლე! 20.12.2022

მნიშვნელოვანი სიახლე!

 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2022 წლის 13 დეკემბრის MES 9220001600049 ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა სტომატოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭო.

საბჭოს წევრად, კანდიდატთა შორის შერჩეული იქნა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე,  სტომატოლოგიის ქართულენოვანი პროგრამის ხელმძღვანელი, აფილირებული, ასოცირებული პროფესორი ნინო  აბაიშვილი.

მსგავსი სიახლეები

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული 14.07.2021

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული

დაიწყო სტატიების მიღება თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებულის გამოცემის მიზნით.

ვრცლად
პორტუგალიელი პროფესორის ონლაინ საჯარო ლექცია თემაზე: ციფრული მარკეტინგი პრაქტიკაში 25.05.2021

პორტუგალიელი პროფესორის ონლაინ საჯარო ლექცია თემაზე: ციფრული მარკეტინგი პრაქტიკაში

2021 წლის 10 ივნისს, 20:00 თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტისა და კვლევებისა და განვ...

ვრცლად
DAAD - კვლევითი სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის 10.06.2021

DAAD - კვლევითი სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური DAAD აცხადებს განაცხადების მიღებას მოკლევადიან (1-6 თვე) კვლევით სტიპენდიაზე ახალგაზრდა მეცნიერთათვ...

ვრცლად